Agregaty wody lodowej

Agregaty wody lodowej

Agregaty wody lodowej to urządzenia, które nazywane są także: chilerami, agregatami chłodniczymi, wytwornicami wody lodowej. Zadaniem agregatów wody lodowej jest wytworzenie wody lub też mieszaniny wody z glikolem o konkretnych parametrach i dostarczenia do użytkownika końcowego.

Klasyczny agregat zbudowany jest ze sprężarkowego układu chłodniczego oraz obiegu wody chłodzonej w parownikach. Jego głównym zadaniem jest odprowadzenia ciepła z cieczy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
☎ 794 602 307
✉ biuro@espserwis.pl


Oferujemy indywidualne opracowania projektu, tak aby komory chłodnicze i mroźnie spełniały wszelkie wymagania Klienta. Dbamy o to, aby warunki panujące wewnątrz były odpowiednie pod względem temperatury, higieny oraz zachowania energooszczędności.

Woda lodowa wytwarzana w chillerze kierowana jest do wentylatorowych wymienników ciepła, tam zostaje ogrzana i wraca do agregatu. Następnie ciecz schłodzona w parowniku trafia do konkretnych chłodnic poprzez system pomp dystrybucyjnych.

Chillery chłodzone powietrzem lub wodą zapewniają niezawodny sposób na efektywne schładzania. Zakres mocy dostępnych dla tych urządzeń, to od 0,5 kW do 1500 kW w jednym urządzeniu.

Chillery te zapewniają wysoką sprawność energetyczną, minimalne koszty eksploatacji, niskie poziomy natężenia dźwięków pracy i hałasu oraz możliwość odzysku ciepła odpadowego do celów grzewczych, np. do podgrzania wody użytkowej.

Odzysk ciepła odpadowego z urządzeń produkcyjnych, to najprostszy sposób do redukcji kosztów eksploatacji obiektu i możliwość pozyskania “darmowej” energii.

Rozróżniamy następujące typy agregatów:

 • Agregaty ze skraplaczem chłodzonym powietrzem

  Skraplacze instalowane są zazwyczaj na zewnątrz budynku razem z pozostałymi częściami agregatu. Jest to jedno z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych rozwiązań, które ma swoje zalety i wady.

  Zalety:
  – oszczędności w poborze energii elektrycznej
  – brak ubytków wody
  – ograniczenie powierzchni niezbędnej do montażu układu chłodniczego
  – duża gama dostępnych wydajności urządzeń
  – niskie koszty inwestycji i instalacji
  – minimalne rozmiary urządzeń

  Wady:
  – ograniczona temperatura powietrza atmosferycznego dla pracy konkretnego urządzenia, w zależności od zastosowanego czynnika w układzie
  – ograniczony zakres temperatur pracy urządzeń.
 • Agregaty ze skraplaczem chłodzonym cieczą

  Agregaty tego typu wyposażone są w skraplacze przystosowane do chłodzenia cieczą. Ciecz schładzana jest w wymienniku ciepła chłodzonym powietrzem, który znajduje się na zewnątrz budynku.

  Wymienniki ciepła mogą być wykonane w tzw. wersji suchej (drycooler) lub ze zraszaniem wodnym.

  Zalety:
  – nie występuje ograniczenie odległości pomiędzy wymiennikami zewnętrznymi i agregatami
  – zastosowanie wody jako czynnika poddawanego procesowi oziębiania
  – możliwość odzysku ciepła
  – niski poziom hałasu pracy agregatów
  – minimalna ilość czynnika chłodniczego w układach
  – praca agregatu w dowolnych temperaturach zewnętrznych.

Agregaty wody lodowej – przykłady

Agregaty wody lodowej – chiller, drycooler


Czytaj więcej:

 1. Budowa komór chłodniczych i mroźniczych

  czytaj więcej >

 2. Montaż agregatów chłodniczych

  czytaj więcej >

 3. Komora chłodnicza i mroźnia

  czytaj więcej >

 4. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych

  czytaj więcej >