Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń chłodniczych i klimatyzacji

Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń chłodniczych i klimatyzacji

Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń chłodniczych i klimatyzacji oraz regularne serwisowanie, to konieczność i obowiązek użytkowników tych sprzętów. Rożnego rodzaju zanieczyszczenia są przyczyną spadku wydajności pracy i częstych awarii, a także mają negatywny wpływ na zdrowie użytkowników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
☎ 794 602 307
✉ biuro@espserwis.pl

Zanieczyszczenia urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych mogą być przyczyną zwiększenia zużycia energii, pogorszenie efektywności pracy, a także poważnych uszkodzeń podzespołów, np. sprężarki.

Dodatkowo, zaniedbane i nieczyszczone urządzenie może być źródłem nieprzyjemnych zapachów oraz spowodować poważne problemy zdrowotne przez grzyby i drobnoustroje, które występują w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.


Serwis, przegląd, czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji z odgrzybianiem – klimatyzacja domowa i biurowa – zobacz więcej >


Serwis i czyszczenie skraplacza układu chłodniczego i klimatyzacji

Skraplacz to element, który odpowiedzialny jest za wydzielanie na zewnątrz ciepła pobranego z chłodzonych pomieszczeń. Jest to jeden z kluczowych elementów pracy układu i wymiany ciepła.

Najczęściej skraplacze zamontowane są na zewnątrz budynków: na balkonach, dachach czy elewacji. Z tego powodu narażone są na duże zanieczyszczenia kurzem i pyłem, osadami, jak również piórami ptaków, owadami i cząstkami roślin.

Zanieczyszczenia te mają kolosalny wpływ na pracę urządzenia, ponieważ oblepione lamele, zatkane przestrzenie i zabrudzone inne elementy skraplacza w zdecydowany sposób ograniczają proces wymiany ciepła i powoduje spadek wydajności tego elementu.

Urządzenie pracuje intensywniej, zgodnie z zadanymi parametrami na sterowniku, co generuje negatywne konsekwencje:

  • brak możliwości osiągnięcia zadanej temperatury i osiągnięcia prawidłowych parametrów pracy
  • przegrzanie urządzenia
  • większe obciążenie sprężarki
  • większe zużycie energii elektrycznej (do kilkudziesięciu procent)
  • większa awaryjność i możliwość wystąpienia usterki
  • skrócenie czasu eksploatacji.

Duży wpływ na stopień zabrudzenia agregatów chłodniczych ma miejsce, w którym są zamontowane.

Dla przykładu, na urządzeniach zainstalowanych w kuchniach restauracji, barów, szkół i przedszkoli czy hoteli, osadzać będą się typowe zanieczyszczenia występujące w tych miejscach. Przede wszystkim tłuszcz, który jest trudny do usunięcia.

Regularne serwisy urządzeń chłodniczych i klimatyzacji gwarantują, że urządzenia nie zostaną zaniedbane i doprowadzone do dużego zabrudzenia, co przełoży się na koszty eksploatacji i czas pracy tych urządzeń.

Serwis, czyszczenie i dezynfekcja parowników

Podstawową rolą parownika jest schłodzenie zassanego powietrza z pomieszczenia poprzez przepływ pomiędzy lamelami parownika.

Brud i zanieczyszczenie parownika (lameli) w zdecydowany sposób ogranicza wymianę ciepła i powoduje wzrost ciśnienia w układzie. Podobnie, jak w przypadku agregatów, powoduje to większe zużycie energii, awarie, itp.

Na parownikach występują zanieczyszczenia w postaci kurzu i pyłów, co w połączeniu z wilgocią tworzy kleistą maź, która pokrywa lamele parownika.

Bakterie, grzyby i pleśnie rozwijające się w parownikach mogą mieć zasadniczy negatywny wpływ na zdrowie użytkowników tych urządzeń. Mogą powodować bardzo poważne choroby.

grzyb na urządzeniu

Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń chłodniczych i klimatyzacji