PODPISUJĄC UMOWĘ SERWISOWĄ OTRZYMUJECIE PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI:

 

Przeglądy Gwarancyjne

Każde urządzenie dostarczone i zainstalowane przez firmę ESP Serwis Sp. z o.o. posiada gwarancję.

Ważnym aspektem utrzymania gwarancji jest przeprowadzenie odpłatnych przeglądów gwarancyjnych.

Harmonogram czynności przeglądowych, zakłada okresy nie dłuższe niż 6 miesięcy.

Po wykonaniu przeglądu okres gwarancji przedłuża się o kolejne 6 miesięcy.

  • Przedłużenie gwarancji nawet do 6 lat
  • Wykonywane zgodnie z warunkami środowiskowymi w których pracuje urządzenie
  • Utrzymanie stanu pełnej funkcjonalności i czystości urządzenia
  • Naprawy pogwarancyjne i gwarancyjne wykonywane w terminie
  • Dojazd Gratis

Opieka serwisowa – Abonament

Zainteresowani klienci mogą liczyć na stałą opiekę serwisową – w ramach jednego Abonamentu dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Stała opieka serwisowa to więcej możliwości zadbania o sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny – a zakres opieki jest uzgadniany bezpośrednio z klientem.

  • Czas reakcji do 3 godzin od zgłoszenia
  • Dedykowani, przypisani technicy
  • 15% rabatu na części
  • 10% rabatu na robociznę
  • Dojazd Gratis